Booking.com heading

A. Baranausko mokyklos moksleiviai skaitė pranešimą tarptautinėje Europos GIS vartotojų konferencijoje

res_STA70439Spalio 14 – 16 dienomis  trys Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos moksleiviai Kajetana Ageikinaitė, Laurynas Šaučiūnas ir Martyna Druobužaitė, kartu su Anykščių regioninio parko rekreacijos vadybininku Giedriumi Motiejūnu pristatė įgyvendintą projektą „GIS mokykloms“ (GIS for Schools“. Pranešimas vadinosi  „Young Generation Protecting Them Heritage with GIS“ (Jaunoji karta saugo paveldą naudodami Geografines Informacines Sistemas). Pranešimas vyko anglų kalba ir jo klausė daugiau kaip 600 įmonių atstovų dirbančių GIS srityje iš viso pasaulio. Tarp jų buvo ir ESRI kompanijos prezidentas  Jack Dangermond. Jo vadovaujamakompanija pasaulinėje programinės įrangos gamybos rinkoje gali lygiuotis su Microsoft inc. ir Apple inc.Reikia pripažinti, kad pranešimas susilaukė gausiausių aplodismentų, o tik pasibaigus konferencijai moksleiviai buvo apsupti konferencijos dalyvių ir turėjo išklausyti visą krūvą pagyrimų ir pozuoti fotografams.
Pagyrimai, padėkos rankų paspaudimai ir skatinimai tęsti projektą nesibaigė ir po konferencijos. Už pranešimą padėkojo ir patarimų bei idėjų projekto tęsimui davė ir pats ESRI inc. prezidentas Jack Dangermond.

Projektą inicijavo ir UAB "Hnit-Baltic". Anykščių regioninio parko ekologė Rasa Rutkauskienė palaikė įdėją, kad mokinius reikėtų supažindinti su ypatingai šiuo metu besivystančiomis geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS). Įgyvendinti projektą buvo pasiūlyta Anykščių A. Baranausko vidurinėje mokykloje, kurioje susibūrė 12 moksleivių grupė. GIS įmonė HNIT-BALTIC surengė mokymus ir konsultavo projekto dalyvius visoje jo eigoje, suteikė galimybę mokiniams dirbti naujausia GIS programine įranga.

resSTA70423Projekto tikslai buvo praplėsti mokinių suvokimą apie geografijos ir informacinių sistemų mokslus, bei sudaryti galimybę moksleiviams, naudojant GIS įrangą surinkti geografinę informaciją apie savo gyvenamą aplinką.
Kaip sakė Jack Dangermond priėjęs pašnekėti su moksleiviais, šiuo metu pirmas žingsnis – žemėlapio sukūrimas – žengtas, sekantis turėtų būti šio žemėlapio funkcijų išplėtimas, ypač analizės galimybės.
Mokinių sukurtas žemėlapis nuo šiol bus patalpintas Anykščių regioninio parko interneto svetainėje ir tai turėtų būti puikus informacijos šaltinis regioninio parko lankytojams.
Norėtume padėkoti UAB „HNIT-BALTIC“ už paramą vykdytam projektui, puikų tarptautinės konferencijos organizavimą, o ypatingai šios įmonės darbuotojai Vitai Dikšaitytei, negailėjusiai nei laiko nei jėgų tiek įgyvendinant projektą, tiek rengiantis jo pristatymui.
Tikime, kad šis projektas tik pirmas laiptelis peržengtas didžių ateities darbų kelyje.

No comments:

Post a Comment