Booking.com heading

Anykščiuose prie Puntuko akmens vyko Dariaus ir Girėno skrydžio minėjimas

1933 m. liepos 15 d. mažu lėktuvėliu pavadintu LITUANICA, Steponas Darius ir Stays Girėnas išskrido iš JAV į Lietuvą. Lakūnai įveikę Atlanto vandednyną žuvo Soldino miškuose, iki kelionės tikslo (Kauno) likus mažiau nei dešimtadaliui kelio (650 km iš 7186).

1943 m. vokiečių okupacijos metais skulptorius Bronius Pundzius ant Puntuko akmens iškalė S. Dariaus ir S. Girėno bareljefus ir dalį testamento.

Jau daug metų prie Puntuko akens vyksta šio skrydžio atminimo vakaras, kurio metu pasirodo įvairūs meno kolektyvai, bei žymūs Lietuvos atlikėjai.

Šiais metais pagrindinis vakaro svečias buvo visiems gerai žinomas atlikėjas Liudas Mikalauskas, kurio dainomis liko sužavėti visi renginio dalviai.

Taip pat įspūdį paliko senas įrašas, transliuotas per radiją 1993 m. apie šį skrydį - kaip vėliau paaiškino renginio vedėja ištrauka iš lakūnų testamento.

Ir dar vienas dalykas... Pasirodo, lietuviams taip pažįstamame Londone, veikia restoranas "LITUANICA" (Adresas: Alpine Way London E6 6LA) - pavadintas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bei jų skrydžio per Atlnanto vandenyną garbei.

Nuotraukos iš 2011 liepos 16 d. atminimo vakaro prie Puntuko akmens:
Žmonės renkasi į minėjimo vakarą 1
Žmonės renkasi į minėjimo vakarą 2
Žmonės renkasi į minėjimo vakarą 3
Atlikėjas Liudas Miklauskas ir Anykščių raj. meras Sigutis Obelevičius
Virš žiūrovų praskrido lėktuvas
Lėktuvas saliūtuoja
Fakelai
Žiūrovai
Lietuvos ginkluotosios pajėgos :)

Užtaisom
Anykščių meno kolektyvų pasirodymas
Papuoštas Puntuko akmuo
Anykščių meno kolektyvų pasirodymas
Atlikėjas Liudas Mikalauskas
Dainuoja Liudas mikalauskas
Ąžuolo vainikas už pergales įteiktas žymiausiam Anykščių krepšininkui S. Jovaišai

No comments:

Post a Comment